Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Celem głównym Programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie techniczny.
Program został stworzony po to, aby przywrócić i uczcić pamięć o bohaterach regionu, w którym mieszkamy oraz naszego kraju poprzez wspólne działania podjęte przez lokalną społeczność. W ramach Programu można uzyskać fundusze na upamiętnienie ważnych miejsc z perspektywy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zostały przez lata zapomniane i zaniedbane. W Programie nie można tworzyć nowych Miejsc Pamięci, można rewitalizować już istniejące.
Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
Kwota Grantu nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł;
Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 1.07.2024 r. a 30.04.2025 r.;
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 1.03.2024 roku do 13.05.2024 roku;
Lista Wniosków rozpatrzonych pozytywnie wraz ze wskazaniem Wnioskodawców zostanie opublikowana na stronie Fundacji www.fundacja.orlen.pl najpóźniej do dnia 28 czerwca 2024.
Więcej informacji na stronie:
https://fundacja.orlen.pl/pl/nasze-programy/programy-grantowe/czuwamy-pamietamy

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania