Post

aktualność

Aktualność Budżet Sieradza na 2020 przyjęty

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty

Zdecydowaną większością głosów radni miejscy przyjęli budżet Miasta Sieradza na 2020 r. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 16 radnych. Od głosu wstrzymało się czterech przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. 

Trudno jednoznacznie ocenić projekt budżetu Sieradza na 2020 r. Z jednej strony mamy historyczne dla miasta kwoty zarówno po stronie dochodów i wydatków. Z drugiej, z powodu niestabilności przepisów w zakresie obciążeń finansowych samorządów, nie jest on taki, jakby można było oczekiwać. - Jak w przypadku większości samorządów nasz budżet jest deficytowy. Wydatki są większe niż dochody, ale przeznaczamy je na inwestycje i rozwój miasta. Relacje pomiędzy dochodami a wydatkami bardzo się spłaszczyły. Miasto Sieradz podobnie jak wiele innych samorządów w kraju tak zwaną nadwyżkę operacyjną będzie miało na poziomie, który pozwala nam bezpiecznie funkcjonować, ale to jest już na granicy tego bezpieczeństwa – wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Po stronie dochodów w przyszłorocznym budżecie miejskim zapisano 189 374 947,71 zł, czyli o blisko 25 mln zł w porównaniu z obecnym rokiem. Dochody mogłyby być jednak jeszcze większe gdyby nie zmieniające się przepisy prawne obciążające finansowo samorządy. Z uwagi na zwolnienie od podatku osób poniżej 26 roku życia, zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz obniżenie pierwszej stawki podatkowej PIT z 18 do 17% przyrost dochodów jest zdecydowanie mniejszy. To problem, który dotknął wszystkie polskie gminy i powiaty. Dobrze tę sytuację obrazują dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2020 r. wyniesie on 38,16%, a więc będzie zaledwie o 0,08% więcej niż w 2019 r.
Najwyższy udział w przyszłorocznych dochodach mają dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek niepodsiadających osobowości prawnej (79 995 802 zł); dotacje celowe (37 738 034 zł) a także subwencja oświatowa (26 011 205 zł).

Po stronie wydatków zapisano także rekordowe 199 065 947,71 zł, czyli prawie 32 mln zł więcej niż planowano to na ten rok i prawie 100 mln zł więcej niż w 2015 r. Najwięcej wydane zostanie na oświatę 58 648 675,78 (29,4%). Kolejne miejsce zajmuje rodzina – 50 378 359 zł (25,3%); transport i łączność – 13 526 482,33 zł (6,8%); drogi gminne – 7 806 205 zł (3,92%) oraz gospodarka mieszkaniowa – 6 017 000 zł (3%).
Na inwestycje i wydatki majątkowe w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano ponad 19 mln zł. Dla porównania w analogicznym dokumencie z tego roku, na inwestycje planowano wydać 3 mln zł mniej. Co znajduje się w tej części budżetu? Między innymi przygotowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego (ok. 50 mieszkań) przy ul. Sikorskiego – 200 000 zł. Prawie 6 mln zł przeznaczone ma być na przygotowanie dokumentacji projektowej dróg miejskich; budowę ulic: Nowa, Szkolna, Żwirowa;  budowę drogi gminnej w rejonie miejskiej strefy gospodarczej na Górce Kłockiej; przebudowę ul. Stacheckiego-Koliby oraz budowę łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II. W przyszłym roku budowane będzie również rondo na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, 1.Maja i 3.Maja, ale środki na ten cel zabezpieczone były już w tegorocznym budżecie. 400 000 zł zapisane jest w projekcie budżetu na kontynuowanie modernizacji oświetlenia ulicznego i system monitoringu w placówkach oświatowych poprawiające bezpieczeństwo. Niemal 3 mln zł kosztować będzie przebudowa i doposażenie bazy noclegowej w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka. Ta ostatnia inwestycja będzie dofinansowana w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Deficyt budżetowy, który w 2020 r. ma wynieść 9 691 000 zł, będzie pokryty z emisji obligacji (2 691 000 zł) oraz z wolnych środków z 2019 r. (7 000 000 zł).

Może Cię zainteresować

Ankieta. A Ty czym palisz w piecu? Komunikaty

Ankieta. A Ty czym palisz w piecu?

Wandal poszukiwany Komunikaty

Wandal poszukiwany

28. Finał WOŚP. Mamy rekord Relacje

28. Finał WOŚP. Mamy rekord

Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty Inne

Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty

Komentarze