Post

aktualność

Aktualność Budżet Sieradza na 2019r. przyjęty

Budżet Sieradza na 2019r. przyjęty

Budżet Miasta Sieradza na 2019 r. został przyjęty przez Radę Miejską jednomyślnie. - Przyszłoroczny budżet jest przede wszystkim kontynuacją tego, co rozpoczęliśmy w 2018 r. Chcemy dokończyć to, co już rozpoczęliśmy i skoncentrować się na przygotowaniu projektów na lata 2020-23 - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Wydatki w przyszłorocznym budżecie zaplanowane są na poziomie 165.699.700,08 zł. Dochody mają natomiast wynieść 164.596.447,08 zł. Powstały w ten sposób deficyt w wysokości nieco ponad 1,1 mln zł ma zostać pokryty z emisji papierów wartościowych. Po stronie wydatków majątkowych, które w dużej mierze dotyczy realizowanych przez Miasto inwestycji zaplanowano 16.100.149,63 zł. - Do najważniejszych działań, które będą prowadzone w przyszłym roku należy modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Sieradzu-Męce. Jest to duże przedsięwzięcie w ramach którego powstanie 14 nowych domków, w których znajdzie się także aneks kuchenny i sanitarny. Zmodernizowany zostanie plac zabaw, boisko i siłownia zewnętrzna. Zmodernizowany będzie także basen a rewitalizacji poddane zostanie zbiornik wodny znajdujący się na terenie ośrodka. Powstanie także pole karawaningowe - tłumaczy prezydent. Przebudowa ośrodka wyceniana jest na ponad 4,6 mln zł z czego ponad 3 mln zł to unijne dofinansowanie. Inwestycja ta ma zakończyć się w 2020r. WW 2019 r. na ten cel zarezerwowano w budżecie 1,8 mln zł.
Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji warto jeszcze wspomnieć o budowie ul. Dzigorzewskiej i ul. Starowarckiej oraz rozpoczęcie procesu (zdobycie pozwoleń, wykup gruntów) na budowę ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa. Na prace te w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 3.750.000,00 zł. Kolejne 250 tys. zł zarezerwowano na przygotowanie dokumentacji projektowej z zakresu infrastruktury drogowej.
W 2019 r. kontynuowana będzie modernizacja oświetlenia ulicznego (200 tys. zł) a także wykonanie iluminacji mostu wantowego (w maju przyszłego roku obchodzić będziemy 40 rocznicę jego budowy). 2,1 mln zł zapisano na odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w Zapuście i Woli Dzierlińskiej. 1,5 mln zł pochłonie budowa kanału deszczowego na odcinku ul. Górka Kłocka do ul. 1. Maja. Kanał deszczowy będzie także zbudowany w ul. Targowej i ul. Kosynierów.
Ciekawą inwestycją będzie z całą pewnością budowa pumptruck czyli toru do jazdy rowerem, który ma powstać na osiedlu Klonowe. Planowany koszt inwestycji to 700 tys. zł. Kolejne 150 tys. zł zapisano na modernizację parku linowego w parku im. Adama Mickiewicza.
W tym roku zmodernizowane mają też być pomieszczenia na parterze Urzędu Miasta, które wykorzystywane były przez bank PKO BP. Dzięki tej inwestycji jeszcze bardziej poprawi się jakość obsługi petentów magistratu.
Po stronie wydatków niezmiennie największą pozycję zajmuje oświata i wychowanie. W 2019 r. na ten cel zabezpieczono ponad 49 mln zł. W pozycji "Rodzina", obejmującej m.in. rożnego rodzaju świadczenia zapisano ponad 33 mln zł. Ponad 6,3 mln zł przeznaczonych zostanie na kulturę fizyczną. 3,6 mln na kulturę o ochronę dziedzictwa narodowego. W pozycji "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zapisano blisko 20 mln zł. W tym są m.in. środki na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła. Blisko 10 mln zł w 2019 r. trafi na transport i łączność, a ponad 6,4 mln na gospodarkę mieszkaniową.

Może Cię zainteresować

Utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Targowej i ks. Leśniewskiego Komunikaty

Utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Targowej i ks. Leśniewskiego

Złote Gody Relacje

Złote Gody

Będą pięknie... świecić Inwestycje

Będą pięknie... świecić

Uczniowie sieradzkiej "Czwórki" na Krecie Relacje

Uczniowie sieradzkiej "Czwórki" na Krecie

Komentarze