Budowa ul. Ludowej Inwestycje 2017

Ludowa 1

Opis

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym robót drogowych, odwodnienia drogi, wykonania oświetlenia ulicznego, likwidacji kolizji i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej. W zakresie wykonanych prac są roboty rozbiórkowe i budowlane, także te związane z budową rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych. Wykonawca ma także zadbać o odprowadzania wody burzowej, zainstalowanie oświetlenia drogowego, Na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Reymonta powstanie jezdnia o szerokości 6,0 m, chodnik dwustronny, zjazdy do posesji, miejsca postojowe, oznakowanie pionowe i poziome, pojawią się też nowe nasadzenia. Co ważne – teren ma być odwodniony. Koszt wykonania przedsięwzięcia to prawie 6 milionów złotych.

Lokalizacja

Koszt inwestycji

6000000,00

Zdjęcie