inwestycja

Budowa ul. Braterstwa Bronii na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11. Listopada Inwestycje 2021

Opis

Dobiegła końca budowa ul. Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada w Sieradzu. Do pełnego zakończenia inwestycji pozostały tylko prace porządkowe oraz wykonanie oznakowania W zakres inwestycji wchodziła przede wszystkim budowa jezdni, zjazdów oraz chodników. Oprócz tego w ramach uporządkowano także tereny zielone w pasie robót, wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami i włączono je do istniejącego kanału deszczowego oraz przebudowano sieci elektroenergetyczną kolidującą z przebudową drogi. Wykonawcą prac była sieradzka firma Bud Trans, która za swoje usługi zaoferowała kwotę nieco ponad 492 tys. zł.

Lokalizacja

Zdjęcie