Budowa pomostu dla kajaków Inwestycje 2016

Parkowa 1

Opis

Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącej zatoki rzeki Warty, obejmującą wykonanie robót umocnieniowych, nawierzchni nabrzeża, slipu piaskowego, wykonanie pomostów pływających, zagospodarowanie terenu przyległego.

Lokalizacja

Zdjęcie