inwestycja

Budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zakładników Inwestycje 2021

Opis

Sieradzki magistrat zakończył budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zakładników Inwestycja kosztowała ponad 918 tys. zł. a jej wykonawcą była firma "Zinsbud" z Pabianic. Prace obejmował budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej o średnicy 1000mm oraz budowę fragmentu kolektora kanalizacji deszczowej stanowiącej zarurowanie istniejącego rowu. Do zbudowanej oczyszczalni trafiać będą wody z powierzchni terenów  przemysłowych, składowych, baz transportowych, chodników oraz nawierzchni dróg i parkingów północno-zachodniej części Sieradza, terenu pomiędzy ulicami Zakładników, Rapackiego i Wojska Polskiego. Oczyszczalnia wód deszczowych składa się z osadnika wirowego o średnicy 3000 mm i separatora o średnicy 2500mm. Osadnik służy do podczyszczania wód z łatwo opadających zawiesin, separator natomiast umożliwia oddzielenie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Do tej pory wody opadowej i roztopowe ujmowane w zamknięty system kanalizacji deszczowej trafiały do rowu ziemnego otwartego zlokalizowanego na działce prywatnej. W ramach niniejszej  inwestycji  istniejący otwarty rów został zarurowany rurociągiem żelbetowym. Kolektor został zakończony wylotem żelbetowym o średnicy 1000 mm oraz uzbrojony został w 3 studnie betonowe. Istniejący rów w obrębie wylotu został umocniony materacem siatkowo-kamiennym na długości 7,0 m (2,0 m powyżej wylotu i 5,00 poniżej) oraz na długości 60 m wykonano konserwację – odmulenie rowu w celu prawidłowego odprowadzania wód.

Lokalizacja

Koszt inwestycji

918249,12

Zdjęcie