inwestycja

Budowa drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja. Inwestycje 2019

ul. Armii Krajowej

Opis

Przetarg na wykonanie drogi wygrała sieradzka firma Bud-Trans. Zgodnie z zawartą umową ma wykonać roboty ziemne związane z budowa jezdni, zjazdów, chodników i ścieżki rowerowej, a także odwodnienie pasa drogowego i oświetlenie uliczne led. Długość nowej ulicy: 1,5 km Wartość zaplanowanych prac to ponad dwa miliony złotych

Lokalizacja

Data zakończenia: 31 października 2019

Koszt inwestycji

2000000

Zdjęcie