Post

aktualność

Aktualność Budka dla skrzydlatych

Budka dla skrzydlatych

Urząd Miasta Sieradza zaprasza zainteresowanych mieszkańców miasta do udziału w projekcie „Budka dla skrzydlatych” organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2019. Projekt ten, w pierwszej kolejności, przewiduje udział w zajęciach stacjonarnych w formie wykładu. Następnie jego uczestnicy otrzymają niezbędne materiały do wykonania i umieszczenia na swojej nieruchomości budki dla ptaków. Budka po złożeniu powinna być zawieszona na budynku na terenie posesji osoby, która otrzymała od urzędu domek dla ptaków. Lokalizacja budki powinna uwzględniać bezpieczeństwo wychowania potomstwa.

Kolejnym etapem będzie przesłanie zdjęcia zamontowanej budki oraz poinformowanie  Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sieradzu o zasiedleniu jej przez ptaki. 

W dniu 20.02.2019 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta Sieradza II piętro sala "B" odbędą się pierwsze z czterech zajęć stacjonarnych w formie wykładu. Nabór uczestników na ww. zajęcia odbywać się będzie w terminie od 14.02.2019 r. do 19.02.2019 r. według wzoru zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 12 lutego 2019 r. i zostanie opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.sieradz.euoraz będzie dostępny w wersji papierowej w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska.

Designed by Jannoon028

Może Cię zainteresować

Oznakuj rower Komunikaty

Oznakuj rower

Uwaga na burze i grad Komunikaty

Uwaga na burze i grad

Modernizacja po wakacjach Inwestycje

Modernizacja po wakacjach

Wyścig kolarski. Utrudnienia w ruchu Komunikaty

Wyścig kolarski. Utrudnienia w ruchu

Komentarze