Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu (BWA), pełniące rolę galerii sztuki, powstało w 1975 r. W latach 1975 - 1989 mieściło się w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2; od 1989 r. ma swą siedzibę w zaadaptowanym na ten cel zabytkowym budynku "Dawnego Zjazdu" z XIX w. przy ul. Kościuszki 3. BWA stawia sobie za cel prezentowanie i promowanie polskiej, profesjonalnej twórczości plastycznej, edukację kulturalną oraz upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych. 
Biuro prezentuje rocznie 12 wystaw premierowych zarówno uznanych twórców w różnych dziedzinach artystycznych, jak i debiutantów. W latach 1975 - 2004 w salach BWA zorganizowano około 400 wystaw premierowych z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, ceramiki, tkaniny artystycznej, szkła, fotografii i plakatu. Prezentowano dorobek m.in. takich twórców, jak: Tadeusz Brzozowski, Bronisław Chromy, Jan Cybis, Jerzy Duda, Stasys Eidrigievicius, Władysław Hasior, Eryk Lipiński, Zbysław Marek Maciejewski, Franciszek Maśluszczak, Jerzy Nowosielski, Leszek Rózga, Andrzej Strumiłło, Stanisław Wejman, Józef Wilkoń oraz Leon Wyczółkowski. Znaczące imprezy zorganizowane przez BWA o zasięgu ogólnopolskim to Ogólnopolski Konkurs na Plakat pod hasłem "Przywróćmy Życie Warcie", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w 10-lecie województwa sieradzkiego oraz trzy edycje Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego "Triennale z Martwą Naturą" odbywającego się pod patronatem Ministra Kultury (1997, 2000, 2003). Przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym to przede wszystkim jedenaście edycji Sieradzkich Prezentacji Plastycznych, odbywających się w cyklu dwu lub trzyletnim w latach 1976 - 2004. Prezentacje mają charakter wystawy środowiskowej, będącej przeglądem twórczości profesjonalnych artystów plastyków związanych z regionem sieradzkim. Do sieradzkiej młodzieży adresowany jest Konkurs Wiedzy o Sztuce oraz Międzyszkolny Konkurs Malarski "Muralia". BWA posiada własną bibliotekę, archiwum oraz kolekcję polskiego malarstwa współczesnego, tkaniny artystycznej, rysunku i grafiki. Kierownikami/dyrektorami BWA byli: Janina Sakowicz (1976 - 1978), Lucyna Kuleczko (1978 - 1995), Małgorzata Szymlet-Piotrowska (od 1995 r.).

Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu 
ul. Kościuszki 3 
98-200 Sieradz 
tel.: 043 822-48-45 
fax: 043 827-12-46 
www.bwasieradz.pl