Post

aktualność

Aktualność Bądź eko - kompostuj odpady

Bądź eko - kompostuj odpady


Jesteś zainteresowany kompostowaniem odpadów? Bądź EKO. Włącz się do nowej akcji Urzędu Miasta Sieradza! Mniej zapłacisz za odbierane odpady, wykorzystasz kompost na swoje potrzeby. Wypełnij tylko prosty wniosek i wyślij go lub przynieś do urzędu. Urząd Miasta Sieradza przewiduje zakup kompostowników o poj. około 700 l z atestem PZH. Umożliwią one przetwarzanie odpadów zielonych i kuchennych, które są idealnym podłożem do własnych ogródków kwiatowych i warzywników.

Pojemnik wykonany będzie z wysokiej, jakości materiału, wyposażony w system napowietrzania, z możliwością regulacji dopływu powietrza w klapie. To z kolei pozwoli na utrzymanie względnie stałej wilgotności podwyższonej temperatury oraz łatwe
i wygodne usuwanie kompostownika.
Warunkiem udostępnienia bezpłatnie kompostownika na odpady biodegradowalne jest:
•    możliwość ustawienia pojemnika w takim miejscu, aby nie stwarzał uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesji,
•    wytwarzanie odpadów zielonych i kuchennych, które ulegać będą biodegradacji,
•    możliwość wykorzystania wytworzonego kompostu we własnym zakresie
•    zobowiązanie się do odbioru kompostownika i prawidłowej jego eksploatacji;
Osoby, które będą korzystały z przydomowych kompostowników będą zwolnione w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej.
Mieszkańców miasta Sieradza zainteresowanych udziałem w akcji „Kompostuj odpady” prosimy o wypełnienie zgłoszenia.
Do każdego kompostownika będzie dołączona instrukcja montażu, obsługi i prawidłowego użytkowania oraz informacje dotyczące jego eksploatacji.

Wypełniony i podpisany wniosek proszę odesłać na adres e-mail Urzędu Miasta Sieradza um@umsieradz.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1,98-200 Sieradz do dnia 11.02.2019r.

Wniosek i informacje o programie znajdują się także na stronie BIP Urzędu Miasta Sieradza pod adresem www.umsieradz.finn.pl w zakładce „Ochrona Środowiska”

Kontakt tel. Laura Gwizdała 43/8266141, Urszula Pająk 43/8266139

FOT.Designed by Freepik

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zgłoszenie kompostuj odpady 24.01.2019 pdf 162,54 KB 202

Może Cię zainteresować

Ekologicznie przed teatrem Relacje

Ekologicznie przed teatrem

Nowy film gościa Sieradz Open Hair Festival Kultura

Nowy film gościa Sieradz Open Hair Festival

Pozytywnie otwarci - konkurs Komunikaty

Pozytywnie otwarci - konkurs

Dyskusyjnie o książkach Relacje

Dyskusyjnie o książkach

Komentarze