Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Aktualności
Pracuj u siebie! - edycja 201906.10.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za ostatni okres rozliczeniowy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 12 października 2021 roku.

wniosek

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


30.07.2021

Informujemy, iż w dniach 9-20 sierpnia b.r. Biuro Projektu będzie nieczynne.


16.07.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 czerwca - 31 lipca 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 22 sierpnia 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


08.07.2021

Informujemy, iż w okresie lipiec – sierpień przeprowadzane będą kontrole założonych w ramach projektu firm. Ich celem będzie zweryfikowanie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. Sprawdzeniu podlegać będzie m.in. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia, czy są odprowadzane składki ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z Urzędem Skarbowym, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa firmowa itp. W sytuacji, gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe podlegać będzie zwrotowi.

O terminie kontroli każdy/a uczestnik/czka zostanie poinformowany/a indywidualnie (za pośrednictwem maila).


07.06.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 kwietnia - 31 maja 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 21 czerwca 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


06.04.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 lutego – 31 marca 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 19 kwietnia 2021 roku.

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe rozliczane jest w kwotach netto. Wydatki ze wsparcia pomostowego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi należy  przesłać lub przekazać skany /zdjęcia /zrzuty z ekranu/ pliki mp3/ linki do stron internetowych itp. materiałów promocyjno – reklamowych rozliczanych w danym okresie z "pomostówki".

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek

załącznik nr 1 - szczegółowe zestawienie wydatków

załącznik nr 2 - oświadczenie o dokonywaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podwójnego finansowania


01.04.2021

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zespół realizacyjny projekt


12.02.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 grudnia 2020 roku – 31 stycznia 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 19 lutego 2021 roku.

UWAGA! Poniżej przedstawiamy interpretację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dot. rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodów.

Rozliczanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego w ramach wsparcia pomostowego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodne z Ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych. Zatem od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy wykorzystują prywatny samochód w działalności gospodarczej mogą ujmować w kosztach podatkowych 20% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. zakup paliwa, koszt myjni czy naprawy), bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów PIT.

Analogicznie należy postępować w przypadku rozliczania kosztów samochodu firmowego (w zależności czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych czy mieszanych) – rozliczenie wydatków musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy