Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

AktualnościPracuj u siebie! - edycja 201906.04.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 lutego – 31 marca 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 19 kwietnia 2021 roku.

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe rozliczane jest w kwotach netto. Wydatki ze wsparcia pomostowego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi należy  przesłać lub przekazać skany /zdjęcia /zrzuty z ekranu/ pliki mp3/ linki do stron internetowych itp. materiałów promocyjno – reklamowych rozliczanych w danym okresie z "pomostówki".

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek

załącznik nr 1 - szczegółowe zestawienie wydatków

załacznik nr 2 - oświadczenie o dokonywaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podwójnego finansowania


01.04.2021

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zespół realizacyjny projekt


12.02.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 grudnia 2020 roku – 31 stycznia 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 19 lutego 2021 roku.

UWAGA! Poniżej przedstawiamy interpretację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dot. rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodów.

Rozliczanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego w ramach wsparcia pomostowego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodne z Ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych. Zatem od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy wykorzystują prywatny samochód w działalności gospodarczej mogą ujmować w kosztach podatkowych 20% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. zakup paliwa, koszt myjni czy naprawy), bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów PIT.

Analogicznie należy postępować w przypadku rozliczania kosztów samochodu firmowego (w zależności czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych czy mieszanych) – rozliczenie wydatków musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

 wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


23.12.2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, spokoju oraz spełnienia w pracy zawodowej i realizacji osobistych zamierzeń w Nowym Roku.

Zespół realizujący projekt26.11.2020

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 października – 30 listopada 2020 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 10 grudnia 2020 roku.

W związku z faktem, że obecnie istnieje możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w postaci dotacji, pożyczek, umorzeń itp. konieczne jest potwierdzenie przez uczestników/czki projektu, że żaden wydatek, który jest przedstawiony do rozliczenia wsparcia pomostowego, nie jest przedstawiony do rozliczenia w ramach innego instrumentu finansowanego ze środków publicznych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3