Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Aktualności
Pracuj u siebie! - edycja 201912.02.2021

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 grudnia 2020 roku – 31 stycznia 2021 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 19 lutego 2021 roku.

UWAGA! Poniżej przedstawiamy interpretację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dot. rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodów.

Rozliczanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego w ramach wsparcia pomostowego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodne z Ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych. Zatem od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy wykorzystują prywatny samochód w działalności gospodarczej mogą ujmować w kosztach podatkowych 20% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. zakup paliwa, koszt myjni czy naprawy), bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów PIT.

Analogicznie należy postępować w przypadku rozliczania kosztów samochodu firmowego (w zależności czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych czy mieszanych) – rozliczenie wydatków musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

 wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


23.12.2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, spokoju oraz spełnienia w pracy zawodowej i realizacji osobistych zamierzeń w Nowym Roku.

Zespół realizujący projekt26.11.2020

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za okres 1 października – 30 listopada 2020 roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.

Termin na dostarczenie dokumentów mija 10 grudnia 2020 roku.

W związku z faktem, że obecnie istnieje możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w postaci dotacji, pożyczek, umorzeń itp. konieczne jest potwierdzenie przez uczestników/czki projektu, że żaden wydatek, który jest przedstawiony do rozliczenia wsparcia pomostowego, nie jest przedstawiony do rozliczenia w ramach innego instrumentu finansowanego ze środków publicznych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 43 826 61 49 lub mailowy pracuj@sieradz.eu.

wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 uczestnicy/czki projektu mają możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Zawieszenie to może zostać dokonane poprzez serwis ceidg.gov.pl, również on-line, przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zawieszenie zwalnia z konieczności opłacania składek ZUS, podatku dochodowego oraz należności wynikających z deklaracji VAT. Okres zawieszenia działalności leży w decyzji przedsiębiorcy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być krótszy niż 30 dni. W okresie zawieszenia działalności uczestnik/czka nie może skorzystać ze wsparcia pomostowego finansowego (tzn. nie może wydatkować środków przeznaczonych na wsparcie pomostowe typu: wynajmem lokalu, składki ZUS, usługi księgowe itd.). O okres zawieszenia uczestnik/czka projektu musi proporcjonalnie przedłużyć okres obligatoryjnego prowadzenia działalności gospodarczej (do pełnych 12 miesięcy).

Jeżeli przedsiębiorca kontynuuje działalność i będzie korzystać z jakichkolwiek instrumentów wsparcia przewidzianych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, musi pamiętać o zakazie podwójnego finansowania wydatków (np. jeśli uzyska dofinansowanie do składek ZUS, nie może ich sfinansować z „pomostówki”).

Zawieszenie działalności gospodarczej jest fakultatywne – nie jest obligatoryjne. Można z niego skorzystać w sytuacji gdy uczestnik/czka ze względu na epidemię nie jest w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej.


07.09.2020

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listy rankingowe po procedurze odwoławczej, zamieszczone w dniu 26 sierpnia b.r. na naszej stronie internetowej.

Osoby z listy podstawowej mogą rejestrować działalność gospodarczą. UWAGA:  firmę należy zarejestrować przed podpisaniem umowy. Data rejestracji firmy oraz data uruchomienia działalności mogą być takie same lub różne – jednak zakładamy, że nieprzekraczalna data rozpoczęcia działalności to 2 października 2020 roku. Proces podpisywania umów zostanie zakończony najpóźniej do 30 września b.r.

W najbliższych dniach z każdym/ą Uczestnikiem/czką skontaktuje się pracownik Biura Projektu w celu ustalenia terminu podpisania umowy. Szczegółowe informacje co do sposobów postępowania przekazane zostaną za pośrednictwem poczty e-mailowej.

UWAGA: zmiana nr telefonu do Biura Projektu: 43 826 61 49