Post

Inne

Budki lęgowe dla ptaków

Budki lęgowe dla ptaków

Urząd Miasta w Sieradzu zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Sieradza do udziału w projekcie „Budka dla skrzydlatych” organizowanego w ramach...

Upamiętnią Szare Szeregi

Upamiętnią Szare Szeregi

Komenda Hufca ZHP Sieradz zaprasza w piątek 27 września na uroczystość upamiętniającą 80. rocznicę przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do konspiracji i powołania...

Pracownicy MOPS w Kijowie

Pracownicy MOPS w Kijowie

W dniach 2627 września 2019 r.  trzyosobowa delegacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu wraz z Dyrektorem gościć będzie w Kijowie celem...

Czytaj i wygrywaj

Czytaj i wygrywaj

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu organizuje konkurs czytelniczy "Czytamy i słuchamy". Konkurs przeznaczony jest dla czytelników MBP w Sieradzu, w tym...

Sekretarze miast i gmin o bieżących problemach

Sekretarze miast i gmin o bieżących problemach

Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Rekrutacja w samorządzie – jak samorząd radzi sobie z aktualną trudną sytuacją na rynku pracy przy obsadzaniu wolnych urzędniczych...

XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019

XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019

Łódzki Urząd Marszałkowski zaprasza na XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci profesjonaliści...

Rajd rowerowy „Sieradz 1939 roku”

Rajd rowerowy „Sieradz 1939 roku”

W sobotę 7 września Koło Rowerowe „Wagant” działające przy sieradzkim oddziale PTTK zaprasza na kolejny rajd z cyklu „Zwiedzamy Sieradz na rowerze”. W związku z...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji

Nabór wniosków o udzielenie dotacji

Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto sieradz na rok szkolny 2019/20 Przypominamy, że zbliża się...