Post

aktualność

Aktualność Akcja „Kompostuj odpady trwa.

Akcja „Kompostuj odpady trwa.

Już 810 mieszkańców Sieradza odebrało swoje kompostowniki. Mieszkańcy, którzy jeszcze tego nie zrobili muszą czekać na ich odbiór do 29 maja 2019r. Wydawanie kompostowników odbywać się będzie w godz. 8.00 -19.00 na Placu Teatralnym w Sieradzu.

Przed otrzymaniem kompostownika konieczne jest podpisanie umowy i protokołu otrzymania kompostownika. Umowę można podpisać przy odbiorze kompostownika na Placu Teatralnym w Sieradzu.  Ważne by była to ta sama osoba, która w urzędzie składała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wcześniej o konieczności podpisania dokumentów i odbioru kompostownika pracownicy Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska UM Sieradz poinformują zainteresowanych telefonicznie.

Natomiast osoby zamieszkałe w n/w rejonach otrzymują kompostowniki w III turze:
- w dniu 29.05.2019r. w budynku OSP Zapusta ul. Ludowa 94 będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców Rejonu 1: Błotna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Dworska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kręta, Leszczynowa, Lipowa, Ludowa, Miejska, Modrzewiowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Spokojna, Szlachecka, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Zaścianek.
- w dniu 30.05.2019r. w budynku OSP Woźniki ul. Nadwarciańska 2A będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców Rejonu 8: Andrzejewskiego, Błonie, Glinianki, Kamienna, Nadwarciańska, Obwodowa, Równa, Sienkiewicza, Strażacka, Widawska, Złota.
- w dniu 30.05.2019r. w budynku OSP Męka ul. Torowa 3 będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców
Rejonu 3: Bagienna, Borek, Herbowa, Paszkiewicza, Podgórze, Sosnowa, Torowa, Uniejowska, Wojsławska, Sternfelda, Józefiaka, Kościelna, Mączyńskiego, Piątkowskiej, Sulimierskiego, Składowa.

O terminie i miejscu ich odbioru zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie przez pracowników Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.
Termin wydawania kompostowników dla osób, które złożyły wnioski do Urzędu Miasta Sieradza po 27.02.2019 r. i nadal składają wnioski zostanie ustalony w terminie późniejszym. Prosimy mieszkańców o podjęcie jak najszybciej decyzji, czy składacie Państwo wniosek o kompostownik lub przekazanie informacji, iż posiadacie własny. Od 1 lipca 2019r. na terenie miasta Sieradza rozpoczyna się obowiązkowa zbiórka odpadów biodegradowalnych, przy pomocy kompostownika lub dodatkowego pojemnika na bioodpady. Przekazanie, zatem informacji do Urzędu Miasta Sieradza o sposobie zbierania bioodpadów, pozwoli oszacować kolejne zakupy także brązowych pojemników na bioodpady ( mokre odpady kuchenne) dla osób, które nie będą miały kompostowników
Kompostownik jest zapakowany w pudełko kartonowe o wymiarach 95x29x41, w którym znajduje się Instrukcja jego użytkowania i złożenia. Prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.
Dotychczasowy system dotyczący odpadów zielonych (trawa, liście i gałęzie drzew, kora drzew) pozostanie bez zmian. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości można będzie zagospodarować poprzez przekazanie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 lub do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonującego w okresie od marca do listopada zgodnie z harmonogramem.

Może Cię zainteresować

Podziękowania za Przedszkoliadę Inne

Podziękowania za Przedszkoliadę

Sieradz w czasie pandemii koronawirusa cz.4 Komunikaty

Sieradz w czasie pandemii koronawirusa cz.4

Sieradz w czasie pandemii 22.04.2020 Inne

Sieradz w czasie pandemii 22.04.2020

Sieradz lubię TV - 19.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 19.05.2020

Komentarze