Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność 54. sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź obrad

54. sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź obrad

We wtorek, 23 listopada, na kolejnym posiedzeniu zbiorą się członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu

Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku LIV Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza  o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie Raportu monitoringowego z wdrażania w  2020 roku Strategii  rozwiązywania problemów społecznych miasta Sieradza na lata 2014 - 2020.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sieradza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Sieradz wkładu niepieniężnego   do   Społecznej   Inicjatywy   Mieszkaniowej   Łódzkie   spółka   z   ograniczoną
odpowiedzialnością   w   postaci   prawa   własności   nieruchomości   zlokalizowanej   w   Sieradzu   przy ul. Sikorskiego.
9. Projekt   uchwały   w   sprawie  pokrycia   części   kosztów   gospodarowania   odpadami   komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza.
11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   dla   obszaru   położonego   w   rejonie   ulic:  Podrzecze,   Podzamcze,   Wierzbowa
i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   dla   obszaru   położonego   w   rejonie   ulic:   Targowa,   Krakowskie   Przedmieście,
Oksińskiego, Krasawna i Żeromskiego w Sieradzu.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie  Statutu Miasta Sieradza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Sieradzu.
15. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
16. Zakończenie  obrad.

Początek obrad wyznaczono na godz. 14.00

Transmisja z obrad będzie dostępna tutaj.

Może Cię zainteresować

Od malucha do seniora Inwestycje

Od malucha do seniora

Złote gody Relacje

Złote gody

Sieradz dobry dla życia. Wyniki rankingu Inne

Sieradz dobry dla życia. Wyniki rankingu

Dzień Strażnika Miejskiego Inne

Dzień Strażnika Miejskiego

Komentarze