Imieniny: Maury, Milany i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

VIII Sieradzka Konferencjia Kosmiczna

Data wydarzenia: 
04-10-2017 10:00 do 05-10-2017 20:00

Program
VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej
4 – 5 października 2017 r.

Dzień pierwszy (4 X), pod hasłem:
KOSMOS - WYZWANIEM   DLA   MŁODYCH
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)

10:00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości przez Starostę Sieradzkiego
Mariusza BĄDZIORA i Prezydenta Sieradza Pawła OSIEWAŁĘ,
10:10 –  wystąpienia gości,
10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez Pawła PACKA, Wicedyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wystąpienie na temat: Oferta ARP dla sektora kosmicznego
10:45 – wystąpienie  prof. dr hab. inż. Witolda WIŚNIOWSKIEGO Dyrektora Instytutu Lotnictwa oraz młodych pracowników Instytutu
11:25 – wystąpienie dr Witolda FEDOROWICZA-JACKOWSKIEGO Prezesa firmy Geosystems Polska Sp. z o.o.
11:45 – wystąpienie Rafała TRZASKOWSKIEGO, Dyrektora Generalnego firmy Hertz Systems Ltd,
12:05 – wystąpienie dr Grzegorza BRONY Dyrektora firmy CreoTech Instruments S.A.

12:30 – przerwa na kawę i herbatę

13:00 – pytania do prelegentów i dyskusja
13:10 – podsumowanie pierwszej części obrad przez Wicedyrektora Pawła PACKA
13:20 –wystąpienie Roberta LUBAŃSKIEGO Prezesa Mars Society Polska nt. łazików marsjańskich
13:35 – informacje zespołów studenckich z Częstochowy, Łodzi i Wrocławia nt. konstrukcji własnych łazików planetarnych
14:10 – zakończenie obrad – obiad dla prelegentów i gości konferencji

Imprezy towarzyszące:
•    Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:00
Miejsce: Gimnazjum nr 2 na ulicy Rycerskiej 4
•    Pokaz łazików marsjańskich w godz. 12:55 – 15:00
•    Spotkania z autorami książek Wydawnictwa Naukowego PWN: Krzysztofem ZIÓŁKOWSKIM („Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych”)
i Andrzejem BRANICKIM („W stronę nieba. Interaktywna szkoła astronomii”)
•    18:00 – koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia (ul. Jana Pawła II) dla prelegentów i gości Konferencji

Dzień drugi (5 X), pod hasłem:
         60-LECIE  ERY  KOSMICZNEJ - KIERUNEK  MARS
Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury - Teatr (ul. Dominikańska 19)

10:00 – powitanie uczestników i gości drugiego dnia konferencji przez Starostę Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA i Prezydenta Sieradza Pawła OSIEWAŁĘ,
10:10 – wystąpienia gości,
10:10 –objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)
10:15 – wystąpienie prof. dr Włodka KOFMANA z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN (ZDUSiP CBK PAN) i Instytut Planetologii i Astrofizyki w Grenoble (CNRS)  : „Powierzchnia i pod powierzchnia Marsa obserwowana radarami misji Mars Express (ESA)
i Mars Reconnaissance Orbiter (NASA)”
10:45 – wystąpienie dr Pawła WAJERA z ZDUSiP CBK PAN: „Obserwacje Marsa oraz misje do Czerwonej planety”
11:15 – wystąpienie dr Joanny GURGUREWICZ i dr Daniela MEGE z ZDUSiP CBK PAN: „Enigmatyczne wystąpienia metanu w atmosferze Marsa: jakie procesy geologiczne mogą za nie odpowiadać?”
11:45 – wystąpienie dr Natalii ZALEWSKIEJ z Instytutu Lotnictwa i CBK PAN: „MDRS czyli marsjańska stacja badawcza w Utah – relacja z pobytu pierwszej polskiej  załogi EXO17”
12:15 – podsumowanie drugiego dnia obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA z CBK PAN

12:25–13:00 – przerwa na kawę i herbatę

13:00 – Wystąpienie prof. dr hab. inż. Cezarego SPECHTA, Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciela Patrona konkursów
13:10 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów
13:40 – wystąpienie prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, podsumowanie całości konferencji
13:55 – podziękowania za udział w konferencji, zaproszenie na przyszłoroczną, IX
14:00 – zakończenie obrad Konferencji.

Imprezy towarzyszące Konferencji:
•    Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:00
Miejsce: Gimnazjum nr 2 na ulicy Rycerskiej 4
•    Spotkania z autorami książek Wydawnictwa Naukowego PWN:
     Krzysztofem ZIÓŁKOWSKIM („Poza Ziemię. Historia lotów
     międzyplanetarnych”) i Andrzejem BRANICKIM („W stronę nieba.
     Interaktywna szkoła astronomii”)
•    Pokaz łazików marsjańskich w godz. 9:00 – 13:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.