Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SP nr 9

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Cel projektu: wzrost wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu

Zakres:

  • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych

  • Organizacja wycieczek edukacyjnych

  • Organizacja warsztatów ekologicznych

  • Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej

  • Inne działania o tematyce związanej z ochroną środowiska

Wartość projektu: 33.340,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 30.000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Okres realizacji: rok szkolny 2018/2019

www.zainwestujwekologie.pl