Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SP nr 6

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze - zdrowy człowiek” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

Cel projektu: wzrost wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu

Zakres:

  • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych

  • Organizacja wycieczek edukacyjnych

  • Organizacja warsztatów ekologicznych

  • Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej

  • Inne działania o tematyce związanej z ochroną środowiska

Wartość projektu: 20.000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 18.000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Okres realizacji: rok szkolny 2018/2019

www.zainwestujwekologie.pl