Imieniny: Danuty, Jana i Janiny

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Sieradz w liczbach

 Położenie, powierzchnia

     Sieradz to 44 – tysięczne miasto leżące u brzegu rzeki Warty, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w zachodniej części województwa łódzkiego. Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 14 relacji Łódź-Wrocław, droga krajowa nr 12 w kierunku na Kalisz i Poznań, droga krajowa nr 83 w kierunku na Turek oraz linia kolejowa wschód-zachód (Warszawa – Łódź – Sieradz - Ostrów Wlkp. – Poznań - Wrocław) o znaczeniu krajowym. W odległości 60 km od miasta znajduje się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega zaś droga ekspresowa S8.

     Z Sieradza do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej – dużych miast i rynków zbytu – jest  nie dalej niż 200 km. Łódź leży zaledwie 60 km od miasta – pół godziny jazdy samochodem i niceałe 60 minut pociągiem. A do granicy zachodniej i wschodniej jest odpowiednio: do Zgorzelca – 360 km, do Terespola – 378 km.

     To korzystne, centralne położenie, przybrało jeszcza bardziej na sile, z chwilą oddania do użytku drogi ekspresowej S-8, która przebiegając w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, łączy autostrady A-4 i A-1 oraz A2. Dzięki tej inwestycji Sieradz uzyskał bardzo dobre i szybkie połączenie z Wrocławiem, Łodzią, Warszawą, a także z Niemcami i docelowo z Litwą.

     Powierzchnia Sieradza wynosi 51,22 km2, co stanowi 3,5% powierzchni powiatu sieradzkiego. Od północy, wschodu i południa miasto graniczy z gminą Sieradz, a od zachodu z gminą Wróblew. Według fizyczno-geograficznego podziału Kondrackiego miasto znajduje się na prowincji Nizin Środkowopolskich, obejmując dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską na północnym-wschodzie oraz Kotlinę Sieradzką w centrum i na zachodzie.

Ludność

     W rozwoju ludnościowym Sieradza od 1975 roku można wyróżnić dwa główne okresy. Pierwszy, lata 1975 – 1990, cechuje niezwykle dynamiczny rozwój miasta (liczba ludności wzrosła w tym czasie 2-krotnie - z 21,8 tys. do 43,1 tys.). Związane to było głównie z uzyskaniem w 1975 r. statusu miasta wojewódzkiego, stolicy reaktywowanego województwa sieradzkiego. Wówczas to rola Sieradza jako obszaru napływu ludności znacznie wzrosła. Dodatkowo na wzrost liczby mieszkańców wpływ miało powiększenie w 1979 r. granic administracyjnych i włączenie do miasta kilku okolicznych wsi. Zarówno przyrost naturalny jak i saldo migracji wykazywały wyraźny trend rosnący.

     Istotne spowolnienie tempa rozwoju ludnościowego miasta odnotowano w drugim okresie tj. w latach 90-tych. Pomimo tego spowolnienia, w latach 1988-2002 ciągle trwał wzrost liczby mieszkańców (o 9,9% tj. 4 tys. osób). W tym samym czasie w miastach oraz w całym województwie łódzkim nastąpił spadek zaludnienia.

     Na początku lutego 2017 roku liczba ludności wynosiła 41 745 osób, co sytuuje Sieradz na jedenastym miejscu wśród miast województwa łódzkiego.

     Bardzo ważną konsekwencją szybkiego wzrostu liczby ludności na przestrzeni ostatnich 30 lat jest spadek liczby rodowitych mieszkańców Sieradza, tj. osób, które deklarują, że mieszkały w mieście od urodzenia oraz nigdy go nie opuszczały na okres dłuższy niż jeden rok, do poziomu 51% ogółu mieszkańców. W województwie wskaźnik ten wynosi 64,5%.

Zatrudnienie i bezrobocie

   Na koniec grudnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta Sieradza wynosiła 2125 osób, z czego 1096 stanowiły kobiety. Dziewięć miesięcy później, jak podaje Powiatowy Urząd Pracy, liczba ta wynosiła 1547 osoby, co oznacza, że z listy bezrobotnych ubyło 578 osób.

Ankieta

Gdzie powinien stanąć kolejny punkt diagnostyczny rowerów