Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu

                                                                                                                                                                              


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

 

„Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu”

 

Typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych z regionu sieradzkiego.

Planowane wyniki:
Efektem realizacji operacji będzie stworzenie miejsca, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie, a także ułatwienie dystrybucji produktów rolnych oraz skrócenie łańcucha dostaw.

Źródło dofinansowania:  
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartośc projektu: 1.982.107,98 PLN

Wysokość dofinansowania: 982.990,00 PLN

Targowisko przed realizacją projektu: