Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od cieku Krasawa do ul. Sienkiewicza w km 0+400 – 1+035

   Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na przebudowie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu, na odcinku od ul. Sienkiewicza do cieku Krasawna, od km 0+400 do km 1+035, obejmującej: budowę ścianki szczelnej w korpusie wału na przebudowywanym odcinku wału, utwardzenie kostką kamienną korony wału na odcinku km wału 0+542 ÷ 0+829 i 0+839 ÷ 0+841, budowy schodów skarpowych kamiennych w km wału 0+598, przebudowę drogi dojazdowej wraz z przebudową dwóch zjazdów i dojścia do posesji przy ul. Zamkowej 35 i ul. Podzamcze 2a i 2 usytuowanych na ławeczce wału, na działkach nr 67/1, 67/2, 355/2, 354/1 w obrębie 6 Miasta Sieradza.

   Podstawowym zadaniem projektowanej modernizacji jest ulepszenie i doprowadzenie przedmiotowego odcinka wału do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).

   Termin realizacji: 04-10.2014

   Całkowita wartość zadania: 2 340 317,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 1 872 254,00 zł (80 %).