Imieniny: Bogusława, Bronisława i Ilony

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ochrona środowiska

  W dziale mają Państwo możliwość zapoznania się z tematyką związaną z gospodarką odpadami, wodno-ściekową na terenie Sieradza, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami. Zamieszczone zostały również obowiązujące miejscowe akta prawne w zakresie ochrony środowiska, wykazy firm posiadających pozwolenie na nieczystości ciekłych oraz wykazy punktów zbierających zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

    W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, pokój 39, 40, 41 (II piętro). Tel. 43 826 61 39-41.


Zapraszamy również na profil "Sieradz bierze oddech" utworzony na portalu społecznościowym Facebook 

Głównym celem projektu „Sieradz bierze oddech” jest przybliżenie wiedzy mieszkańcom o stanie jakości powietrza na terenie miasta Sieradza, wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców, zwiększenia świadomości i zachęcenia do właściwych działań we własnym zakresie. "Sieradz bierze oddech" posłuży również jako miejsce do prezentowania spraw związanych z ogólną tematyką ochrony środowiska na terenie miasta Sieradza, w tym z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami.


I N F O R M A C J A

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXI/200/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz, informujemy, iż na terenie Gminy Miasto Sieradz zobowiązuję się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji miejsc i pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny. Deratyzację o której mowa powyżej należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15 maja oraz od 1 do 15 października.