Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

EE Przedszkole nr 1

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę”  realizowany w Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu

Cel projektu: wzrost wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Sieradzu

Zakres:

  • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych

  • Organizacja wycieczek edukacyjnych

  • Organizacja warsztatów ekologicznych

  • Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej

  • Inne działania o tematyce związanej z ochroną środowiska

Wartość projektu: 19.300,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 17.230,00 PLN

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Okres realizacji: rok szkolny 2018/2019

www.zainwestujwekologie.pl