Imieniny: Florentyny, Ligii i Leona

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Aktualności

Grudzień 2014 r.

 • Rozstrzygnięto konkurs Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2014. W kategorii "Przestrzeń w zieleni" główną nagrodę przyznano za realizację projektu "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Starorzecze Żegliny(fot. Paweł Kurzawski)

Październik 2014 r.

 • Gmina Miasto Sieradz przekazała do użytku zabytkową kamienicę wraz z oficyną wyremontowane w ramach zadania "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ulicy Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu", Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

(fot. Paweł Kurzawski)

 • Gmina Miasto Sieradz zakończyła realizację inwestycji pn. "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Starorzecze Żegliny i bulwar ulicy Grodzkiej

 • Gmina Miasto Sieradz przekazała do użytku kamienicę wyremontowaną w ramach zadania "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ulicy Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu", Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

Wodna 9 (fot. P. Kurzawski)(fot. Paweł Kurzawski)

Sierpień 2014 r.

 • W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz zorganizowała imprezę plenerową pn. "Koncertowa niedziela na sieradzkiej starówce". Impreza promuje projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu".

Lipiec 2014 r.

 • Gmina Miasto Sieradz zakończyła realizację inwestycji pn. "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodna, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą". Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Maj 2014 r.

 • Gmina Miasto Sieradz zorganizowała imprezę plenerową związaną z dziesiątą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oprócz warsztatów plastycznych, konkursów, gier i zabaw dla dzieci promowano na niej też grę planszową "Źródło", poświęconą rewitalizacji sieradzkiej starówki. Impreza odbyła się w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

Kwiecień 2014 r.

 • W ramach Działania V.4 - Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz zorganizowała na Rynku starego miasta imprezę plenerową pn. "Sieradzkie Wrota Czasu". Impreza promuje projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"

  Marzec 2014 r.
 • Gmina Miasto Sieradz rozpoczęła roboty związane z realizacją zadania "Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych.
  Styczeń 2014 r.
 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu zakończyło inwestycję pn. "Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1". Zadanie zrealizowano w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.
 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania realizowanego w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych, pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy w Sieradzu". Wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Maciej Dobosz z Krzepic.

plakat kolędy wg C. Bazylika

 • W klasztorze Sióstr Urszulanek odbył się 19 stycznia koncert "Kolędy według Cypriana Bazylika" w wykonaniu solistów i orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi oraz chóru CANTILENA. Koncert zorganizowany został przez Gminę Miasto Sieradz w ramach promocji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Październik 2013 r.

 • Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu zakończyło realizację inwestycji pn.: "Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu". Zadanie zrealizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.XIII-wieczny zespół klasztorno-podominikański w Sieradzu
 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu zakończyło inwestycję pn. "Modernizacja skansenu poprzez rozbudowę wiaty gospodarczej na eksponowane maszyny rolnicze", realizowaną w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, oraz inwestycję pn. "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2", realizowaną w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

Wrzesień 2013 r.

 • Powiat Sieradzki i Gmina Miasto Sieradz zakończyły przebudowę ulic Warszawskiej i Warckiej. Zadanie zrealizowano w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych. Uroczystego otwarcia ulic dokonali, ze strony Powiatu Sieradzkiego - Starosta Pan Dariusz Olejnik i Wicestarosta Pan Zbigniew Krasiński, ze strony Gminy Miasto Sieradz - Prezydent Pan Jacek Walczak oraz Wiceprezydent Pan Cezary Szydło.

Sierpień 2013 r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu". Wybrano ofertę firmy "BUD-TRANS" Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej.
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu zakończyła realizację inwestycji pn.: "Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu". Zadanie zrealizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Lipiec 2013 r.

 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic: Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej.

Czerwiec 2013 r.

 • Gmina Miasto Sieradz zakończyła przebudowę ulic Dominikańskiej, Ogrodowej, Krótkiej, Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej, części Zamkowej oraz parkingu przy ul. Zamkowej. Zadania realizowane były w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Parking przy Zamkowej i ul. Dominikańska

 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn.: "Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu". Wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej "PMP" s.c. P. Korpa, M. Szymański z Sieradza. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Maj 2013 r.

 • Gmina Miasto Sieradz przekazała do użytku kamienicę wraz z dwiema oficynami, wyremontowane w ramach zadania "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu", Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

Kamienica Kolegiacka 3

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą", Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę firmy WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie.
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. "Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • Powiat Sieradzki i Gmina Miasto Sieradz zakończyły przebudowę ul. Kościuszki. Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Ulica Kościuszki

Kwiecień 2013r.

 • W ramach Działania V.4 Infrastruktura Kultury, odbyła się na Rynku starego miasta impreza plenerowa pn. "Sieradzkie Wrota Czasu", promująca projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu".

Sieradzkie Wrota Czasu

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs na stworzenie projektu i wykonanie 1000 egzemplaży gry planszowej, której akcja rozgrywać się będzie na terenie sieradzkiej starówki. Nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano firmie Locativo Sp. z o.o. z Krakowa. Konkurs zorganizowyny był w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.
 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs na organizację imprezy plenerowej pn. "Sieradzkie Wrota Czasu", promującej projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu". Nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano firmie NOBILITATIS Daria Urbaniak ze Zduńskiej Woli.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Marzec 2013r.

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 oraz adaptację i rozbudowę dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1". Wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej PROJEKT-BUD Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.
 • W dniu 8 marca 2013r. w Sieradzkim Centrum Kultury otwarto wystawę zatytułowaną "Cyprian Bazylik - kompozytor, pisarz, drukarz z Sieradza". Wystawa przygotowana na zlecenie Gminy Miasta Sieradza w ramach promocji kulturalnej i zadania "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta". Działanie V.4 Infrastruktura kultury.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs na organizację imprezy plenerowej pn. "Sieradzkie Wrota Czasu". Impreza ma się odbyć w ramach promocji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie V.4 Infrastruktura kultury.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs na stworzenie projektu i wykonanie 1000 egzemplaży gry planszowej, której akcja rozgrywałaby się na terenie sieradzkiej starówki. Konkurs organizowany jest w ramach promocji projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu", Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Luty 2013r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozpoczęła roboty związane z realizacją zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Starorzecze

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 oraz adaptację i rozbudowę dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1". Zadanie realizowane w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.
 • W Galerii Teatr odbyła się wystawa pn. : "Średniowieczny i nowożytny Rynek w Sieradzu w świetle ratowniczych badń archeologicznych". Wystawa zorganizowana została na zlecenie Gminy Miasta Sieradza przez Sieradzkie Centrum Kultury w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury. Zadanie - "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta".
 • Płyta "Cyprian Bazylik, dzieła wszystkie, XVI w.", nagrana w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK przez Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova, Subtilior Ensemble i chór Cantilena, w ramach zadania "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta", została nominowana przez Akademię Fonograficzną do Fryderyków 2013. Nominacja dotyczy trzech kategorii: Album Roku - Muzyka Dawna, Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej oraz Artysta Roku - nominacja dla zespołu Ars Nova.

Grudzień 2012r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Wybrano ofertę konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. Chodecz oraz Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji "Ekomel" S.A. z Poddębic. Zadanie realizowane jest w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • Powiat Sieradzki oraz Gmina Miasto Sieradz zakończyły przebudowę ulicy Kolegiackiej. Zadanie realizowano w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
  Ulica Kolegiacka

Listopad 2012r.

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Modernizacja Skansenu poprzez rozbudowę wiaty gospodarczej na eksponowane maszyny rolnicze". Wybrano ofertę firmy DARK-BUD Usługi remontowo-budowlane, Dariusz Jeziorski z Burzenina. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Urszulanek Dom Zakonny w Sieradzu ogłosiło i rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu (wykonanie instalacji elektrycznej)". Zadanie realizowane jest w ramach Diałania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu. Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Październik 2012r.

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację zadnia pn.: "Modernizacja Skansenu poprzez rozbudowę wiaty gospodarczej na eksponowane maszyny rolnicze". Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu", Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu". Zadanie realizowane w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • GminaMiasto Sieradz unieważniła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu".
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych zakończyła przebudowę placu przy kościele farnym. Był to drugi etap inwestycji pn. "Rewitalizacja placu przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu", realizowanej w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.


Wrzesień 2012r.

 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Renowacja XIII wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu". Zadanie to realizowane jest w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia to firma Skanska S.A.

Sierpień 2012r.

 • W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Powiat Sieradzki oraz Gmina Miasto Sieradz rozpoczęły przebudowę ulic Kolegiackiej i Kościuszki.

Ulice Kościuszki i Kolegiacka

 • W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu rozpoczęła przebudowę placu przy kościele farnym. Jest to drugi etap inwestycji pn.: "Rewitalizacja placu przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu".
 • W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, w dniach 3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia odbył się na Rynku cykl imprez pod wspólną nazwą "Sieradz tańczy". Organizatorem było Sieradzkie Centrum Kultury, które w maju wygrało rozpisany przez Gminę Miasto Sieradz konkurs na opracowanie i realizację programu promocyjnego pn. "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta".

  fot. Marcin Grabia

Lipiec 2012r.

 • Powiat Sieradzki rozstrzygnął przetarg na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu" realizowanej w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Otwarcie CIK

 • Uroczystego otwarcia Centrum Informacji Kulturalnej dokonali Prezydent Miasta Sieradza Pan Jacek Walczak, Wicestarosta Sieradzki Pan Zbigniew Krasiński oraz Dyrektor Sieradzkiego Centrum Kultury Pan Romuald Erenc.
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu rozstrzygnęła przetarg na wykonanie inwestycji pn. "Rewitalizacja placu przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - etap II", realizowanego w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Hanlowo-Usługowego "DROCHOD" z siedzibą w Zduńskiej Woli.
 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu". Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Czerwiec 2012r.

 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Wszystkich Świętych w Sieradzu ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Rewitalizacja placu przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu - etap II", realizowanego w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.Wizyta
 • Odbyła się dwudniowa wizyta przedstawicieli firm ECORYS i Metropolitan Reserch Institute działających na zlecenie Komisji Europejskiej. Finansowany przez KE projekt ma dać odpowiedź w jakim stopniu unijne fundusze przyczyniły się do rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich. Badniem objęto projekty realizowane w 10-ciu miastach europejskich, w tym projekt rewitalizacji Sieradzkiej Starówki.

Maj 2012r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie i realizacja programu promocyjnego pn. "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta" " realizowanego w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury. Nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przyznano Sieradzkiemu Centrum Kultury.

Kwiecień 2012r.

 • W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie i realizacja programu promocyjnego pn. "Kulturalna Starówka - tu bije serce miasta" .
 • W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, Gmina Miasto Sieradz rozpoczęła przebudowę ulicy Ogrodowej. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu."
 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg na dostawę mebli i sprzętu audiowizualnego wraz z montażem, stanowiących wyposażenie Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu przy ulicy Rynek 18. Wybrana została oferta firmy Eltcrac System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Centrum Informacji Kulturalnej powstaje w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury.

Marzec 2012r.

 • Na ulicy Rybnej rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej", realizowanej w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.
 • W ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury, Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na dostawę mebli i sprzętu audiowizualnego wraz z montażem, stanowiących wyposażenie Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu przy ul. Rynek 18.
 • Gmina Miasto Sieradz w dniu 6 marca 2012r. podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - Sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Nr wniosku WND-RPLD.06.01.00-00-070/11.
  Całkowita wartość projektu 48 092 395,49 PLN.
  Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ww. projektu wynosi 23 481 750,00 PLN.

  Luty 2012r.

 • W związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Sieradz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kamienicy Rynek 18, odrestaurowane w ramach Działania VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej mieszkania zaczęli zajmować pierwsi lokatorzy.
 • Działanie V.4 Infrastruktura kultury - Zaadaptowane na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej pomieszczenia znajdujące się w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Rynek 18, udostępnione zostały Sieradzkiemu Centrum Kultury.

Styczeń 2012r.

 • Gmina Miasto Sieradz uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynków odrestaurowanych w ramach inwestycji pn.: "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu" - Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.
 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Ogrodowej, Krótkiej, Dominikańskiej, Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej, części ul. Zamkowej w Sieradzu wraz z infrastrukturą". Wybrano ofertę firmy WASBUD Robert Wąs, z siedzibą w Grodkowie.

Grudzień 2011r.

 • Zakończono renowację komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek18 (Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej) oraz adaptację części kamienicy na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej (Działanie V.4 Infrastruktura kultury).
 • W ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Ogrodowej, Krótkiej, Dominikańskiej, Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej, części Zamkowej w Sieradzu wraz z infrastrukturą".

Listopad 2011r.

 • Gmina Miasto Sieradz złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" - Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. 

 • Rozpoczęto renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyny położonych w obrębie posesji przy ulicy Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu.

Październik 2011r.

 • Gmina Miasto Sieradz przygotowała dokumentację projektową dla dwóch zadań inwestycyjnych:
 1. Zadanie 1 - "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych".
 2. Zadanie 2 - "Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze) w Sieradzu".
 • Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2". Zadanie w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury realizuje Muzeum Okręgowe w Sieradzu.


Wrzesień 2011r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu". Wybrano ofertę Zakładu Budowlanego „Rem-A-Bud” mgr inż. Stanisława Wielowskiego.
 • Realizując w ramach zadania „Promocja Kultury” program „Kulturalna Starówka – tu bije serce miasta”, Urząd Miasta Sieradz zorganizował na Rynku Starego Miasta koncert pn. „Sieradzka Scena Rockowa”.
 • Rozpoczęto prace renowacyjne wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul.Kolegiackiej 3 w Sieradzu.

Sierpień 2011r.

 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła drugi przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu".

Maj 2011 r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy u. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu. Wybrano ofertę firmy: Specjalistyczny Zakład Robót Budowlanych Janusz Baś.

Kwiecień 2011 r.

 • Gmina Miasto Sieradz unieważniła przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu".

Marzec 2011 r.

 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:
 1. "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu", oraz
 2. "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu".
 • Gmina Miasto Sieradz przygotowała dokumentację projektową dla dwóch zadań inwestycyjnych pn.:
 1. "Zadanie I. Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej oraz części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej".
 2. "Zadanie II. Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale, Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze".

Grudzień 2010 r.

 • Gmina Miasto Sieradz w dniu 31 grudnia 2010r. podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - Sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie V.4 Infrastruktura kultury", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Nr umowy UDA-RPLD.05.04.00-00-070/10.
  Całkowita wartość projektu 3 692 154,90 PLN. (3 872 232,88 PLN - Aneks z dn. 06.03.2012)
  Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ww. projektu wynosi 1 964 579,98 PLN
 • Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie 1 - "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych". Zadanie 2 - "Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze) w Sieradzu.
 • Pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pierwszą transzę dofinansowania do projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - Sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Listopad 2010 r.

 • Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie 1 - "Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych". Zadanie 2 - "Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze) w Sieradzu".
 • Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu" - Etap I, II i V. W ramach inwestycji dokonano przebudowy Rynku i ulicy Rycerskiej oraz wybudowany został pawilon o funkcji kawiarni.
 • W ramach częściowego odbioru inwestycji wchodzących w skład zadania pn. "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Krótkiej i Ogrodowej w Sieradzu." Etap I Przebudowa Rynku Starego Miasta, Etap II Przebudowa ulicy Rycerskiej, Etap V Budowa pawilonu na Rynku Starego Miasta, uruchomiono oświetlenie Rynku Starego Miasta i ulicy Rycerskiej, przywrócono ruch kołowy w obrębie Rynku, uruchomiono fontannę w centralnej części placu oraz przy pawilonie.
Fontanna nocą

 

Wrzesień 2010 r.

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu opracowało dokumentację dla zadania: „ Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego w Sieradzu przy ulicy Zamkowej 1.
 • Opracowana została aktualizacja studium wykonalności projektu pt. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – działanie V.4.Infrastruktura kultury.
 • Gmina Miasto Sieradz złożyła wniosek o płatność dofinansowania dla projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – Działanie V.4. Infrastruktura kultury.

Sierpień 2010 r.

 • Gmina Miasto Sieradz podpisała umowę na wykonanie aktualizacji studium wykonalności projektu pt. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – Działanie V.4. Infrastruktura kultury.

Lipiec 2010 r.

 • Gmina Miasto Sieradz podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiałów przetargowych na realizację zadań obejmujących zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego, Rynku Praskiego i traktu ulicy Zamkowej oraz pozostałych ulic na terenie parku kulturowego.
 • Gmina Miasto Sieradz złożyła wniosek o płatność dofinansowania dla projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej, realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.

Czerwiec 2010 r.

 • Pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Województwem Łódzkim podpisana została umowa ramowa dotycząca realizacji projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Umowa dotyczy działań:
 1. Działanie V.4. Infrastruktura kultury, szacunkowa wartość projektu 2 740 000 PLN,
 2. Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, szacunkowa wartość projektu 32 750 000 PLN, 
 3. Działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej, szacunkowa wartość projektu 10 058 813 PLN.
 • Gmina Miasto Sieradz w dniu 24 czerwca 2010r. podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – Działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Nr wniosku WND-RPLD.06.02.00-00-001/10.
  Całkowita wartość projektu 10 058 812,64 PLN.
  Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ww. projektu wynosi 3 721 678,60 PLN.

Maj 2010 r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania obszaru Park Kulturowy „Wzgórze Zamkowe”. I-szą nagrodę oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano autorom pracy z pracowni projektowej: Biuro Architektoniczne LIMBA s.c. Anna i Juliusz Husarscy. 

Kwiecień 2010 r.

 • Parafia Rzymsko–Katolicka p.w. Wszystkich Świętych wykonała dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. „Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu”.
 • Uchwałą Rady Miasta Sieradza nr XLIII/381/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. przyjęto „Plan ochrony Parku Kulturowego Wzgórze Zamkowe”.
 (kliknij, aby powiększyć)
 • Gmina Miasto Sieradz podpisała z firmą P.B.H.U „SAF-BUD” Szafarz Dariusz umowę na wykonanie renowacji komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18. 
 • Gmina Miasto Sieradz opracowała projekt adaptacji części kamienicy położonej przy ulicy Rynek 18 w Sieradzu na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej

Marzec 2010 r.

 • Gmina Miasto Sieradz przeprowadziła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych dla dwóch zadań inwestycyjnych pn:
 1. „Zadanie I. Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej oraz części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej”.
 2. „Zadanie II. Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale, Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze”.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła drugi przetarg na wykonanie renowacji komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18.
 • Opracowana została aktualizacja „Lokalnego Programu rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013”
 • Opracowana została aktualizacja studium wykonalności projektu: „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej”.
 • Gmina Miasto Sieradz złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – Działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej, realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.
 • Gmina Miasto Sieradz podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych pn:
 1. „Zadanie I. Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej oraz części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej”.
 2.  „ Zadanie II. Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale, Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze”.

Luty 2010 r. 

 • Gmina Miasto Sieradz zleciła do wykonania projekt adaptacji części kamienicy położonej przy ulicy Rynek 18 w Sieradzu na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej.

Styczeń 2010 r.

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu opracowało dokumentację na przebudowę budynku położonego przy ulicy Dominikańskiej 2 (w zakresie obejmującym adaptację piwnic na powierzchnie wystawiennicze oraz archiwalne a także przebudowę toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych).
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania obszaru parku kulturowego „Wzgórze Zamkowe”.

Grudzień 2009 r.

 • Starostwo Powiatowe wspólnie z Gminą Miasto Sieradz opracowało dokumentacje projektowe dotyczące inwestycji pn.:
 1. „Przebudowa i zagospodarowanie ulic Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej”.
 2. „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu”.
 3. „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej”.
 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Dom Zakonny w Sieradzu opracowało dokumentację pn.: „Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu”.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na wykonanie renowacji komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18. Przetarg unieważniono z powodu nie spełnienia warunków przetargu przez żadnego oferenta.

Listopad 2009 r.

 • Gmina Miasto Sieradz opracowała dokumentacje projektowe dla inwestycji pn.:
 1. „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu”.
 2. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu”.
 • Gmina Miasto Sieradz podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Krótkiej i Ogrodowej w Sieradzu". Etap I Przebudowa Rynku Starego Miasta. Etap II Przebudowa ulicy Rycerskiej. Etap V Budowa pawilonu na Rynku Starego Miasta. 

Październik 2009 r.

 • Rada Miejska w Sieradzu podjęła w dniu 29 października 2009 r. uchwałę nr XXXVI/322/2009 w sprawie utworzenia parku kulturowego „Wzgórze Zamkowe”.
 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Krótkiej i Ogrodowej w Sieradzu": Etap I Przebudowa Rynku Starego Miasta, Etap II Przebudowa ulicy Rycerskiej, Etap V Budowa pawilonu na Rynku Starego Miasta. 
  (pasaż na ul. Rycerskiej) 
(Rynek Starego Miasta)

Sierpień 2009 r.

 • Gmina Miasto Sieradz przygotowała dokumentację projektowa dotyczącą renowacji budynków mieszkalnych przy ul. Dominikańskiej 5.

Lipiec 2009 r.

 • Muzeum Okręgowe w Sieradzu podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku położonego przy ul. Dominikańskiej 2.
 • Gmina Miasto Sieradz przygotowała dokumentację projektowa dotyczącą renowacji budynków mieszkalnych przy ul. Kolegiackiej 3.

Czerwiec 2009 r.

 • Powiat Sieradzki i Gmina Miasto Sieradz podpisały umowę na wykonanie dokumentacji na zadania pn.:
 1. Zadanie I - Przebudowa i zagospodarowanie ulic Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej.
 2. Zadanie II - Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej.
 3. Zadanie III – Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu.

Luty 2009 r.

 • Gmina Miasto Sieradz przygotowała dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadań obejmujących przebudowę Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej.
 (kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć)

Grudzień 2008 r.

 • Gmina Miasto Sieradz rozstrzygnęło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Zakończono kompleksową renowację wirydarza klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu. 

 • Zakończono prace polegające na zagospodarowaniu części przestrzeni wokół kościoła farnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych.
 • Gmina Miasto Sieradz podpisała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego - Zarządem Województwa Łódzkiego, umowę dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 / zobowiązania do dostarczenia pełnej dokumentacji wniosku w celu realizacji projektu.

Listopad 2008r.

 • Gmina Miasto Sieradz ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienic frontowych i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3, Dominikańskiej 5, Rynek 18 i Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu".
 • Oddano do użytku socjalny budynek mieszkalny przy ul. Polna 2. Więcej informacji w artykule Lokale socjalne.
 • Wystartowała strona internetowa poświęcona projektowi rewitalizacji Starego Miasta w Sieradzu.

Październik 2008 r.

 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu rozpoczęło prace polegające na kompleksowej renowacji wirydarza klasztoru. Więcej informacji można znaleźć na stronie Klasztoru.
 • Gmina Miasto Sieradz opracowała monografię dotyczącą badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie Wzgórza Zamkowego w Sieradzu.

Wrzesień 2008 r.

 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych rozpoczęła prace polegające na zagospodarowaniu części przestrzeni wokół kościoła farnego.
 • Gmina Miasto Sieradz podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadań obejmujących przebudowę Rynku Starego Miasta oraz ulic: Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej.

Galeria zdjęciowa

  Przejdź do galerii

 

Ankieta

Gdzie powinien stanąć kolejny punkt diagnostyczny rowerów