Imieniny: Sławy, Sławosza i Żelisławy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ty też możesz kształtować budżet miasta

13/09/2017

Miej wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu Sieradza. Przypominamy, że do 2 października mieszkańcy, organizacje pozarządowe, a także podmioty z terenu miasta mogą składać Prezydentowi Miasta wnioski do tego najważniejszego dla każdego samorządu dokumentu.

Możliwość składania wniosków do projektowanego budżetu to jedno z praw obywatelskich, które związane są z samorządnością. Składane wnioski powinny zawierać nazwę zadania (czynności), jego krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy szacunkowy koszt zadania. Propozycje mogą dotyczyć zarówno inwestycji, np. modernizacji drogi, budowy placu zabaw ale również i ciekawych wydarzeń, które można zorganizowac w mieście.
Po złożeniu wnioski kierowane są do zaopiniowania właściwym kierownikom jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów lub pracownikom stosownie do posiadanych zakresów czynności. Po zaopiniowaniu i sporządzeniu projektów planów finansowych wnioski kierowane są do Skarbnika Miasta.

W oparciu o przedłożone materiały i wnioski oraz zgromadzone materiały Skarbnik Miasta sporządza zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, zabezpieczając niezbędne środki na podstawowe zadania bieżące oraz spłatę zobowiązań przypadających w danym roku i przedkłada ją Prezydentowi Miasta w terminie do 7 listopada 2017 r.
Złożenie wniosku nie oznacza więc automatycznego ujęcia proponowanych przedsięwzięć w projekcie budżetu.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza. Można tego dokonać na załączonym formularzu.