Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Radni spotkają się na obradach

03/08/2017

10 sierpnia na kolejnej w tym roku sesji spotkają się radni miejscy Sieradza. Co znalazło się w programie obrad?

Sesja rozpocznie się o godz. 16.30. Tradycyjnie radni obradować będą w sali B (II piętro) Urzędu Miasta. Przed sesją, o godz. 16.00, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. 
10 sierpnia 2017 r., o godz. 16:00.

Porządek Sesji:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku XL  Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokółu z  XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Sieradza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
13. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
14. Zakończenie  obrad.