Imieniny: Maury, Milany i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023

10/10/2017

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023”.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na wskazanym obszarze w Mieście Sieradzu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i podmioty gospodarcze do zgłoszenia wniosków i uwag do wyżej wymienionego dokumentu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.

Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza (ul. Plac Wojewódzki 1) Biurze Obsługi Klienta w okresie od 9 do 18 października 2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej www.umsieradz.eu.

Uwagi prosimy składać wyłącznie w postaci udostępnionego w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu formularza konsultacyjnego.

Uwagi mogą być nadsyłane:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@utila.pl

lub złożone :

  • osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza (Biuro Obsługi Klienta), ul. Plac Wojewódzki 1

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Sieradza.

Link do formularza, w którym można zgłaszać uwagi: http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=618619&newtest=Y&lang=pl.