Imieniny: Maury, Milany i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Kolejna Sesja Rady Miasta

12/10/2017

Za nami kolejna XLII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. W środę 11 października 2017 r. radni dyskutowali m.in. nad zmianami w budżecie Miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza. Zmiany finansowe dotyczyły głównie przesunięć na realizację projektów w ramach RPO WŁ, na zadania z zakresu kultury fizycznej czy pomocy społecznej (szczegóły w załączniku).  Wśród poruszanych tematów była także petycja Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89. Dotyczyła ona przyznania prawa niodpłatnych ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub osobom , które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Radni petycję uznali za uzasadnioną, przyjęli także pozostałe uchwały.

Kulminacyjnym punktem sesji Rady miejskiej w Sieradzu była wizyta Ambasadora Iraku J.E. Asaad Abo Gulal, o której można przeczytać tutaj : https://www.sieradz.eu/pl/news/ambasador-republiki-iraku-odwiedzi%C5%82-sieradz