Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Dotacje na niepodległość

05/03/2018

Ruszył konkurs w ramach programu „Niepodległa”. Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świę­towanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszcze­gólnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • Festiwale, koncerty, spektakle
 • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych
 • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy
 • Wystawy wraz z katalogami
 • Publikacje

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wniosko­dawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 • ·         archiwa państwowe;
 • ·         przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • ·         uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym
 • ·         instytucje kultury;
 • ·         organizacje pozarządowe;
 • ·         kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • ·         podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • ·          Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 4 kwietnia do 20 listopada 2018 r.

Poziom dofinansowania: 85%

Wartość wniosku: od 8 do 150 tys. zł

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca, jednak złożenie wniosku do 12 marca gwarantuje otrzymanie ewentualnych uwag formalnych do wniosku.

Szczegoły konkursu na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/