Widok kalendarza

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Brak nadchodzących wydarzeń

1241 r.

najazd Tatarów na Sieradz. Zniszczono gród i podgrodzie.

1% podatku dla Sieradzan

13-02-2014

   Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy właśnie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, by przekazali  1% swego podatku na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta czy na rzecz naszych mieszkańców.

   Poniżej prezentujemy wykaz organizacji pożytku publicznego posiadających odpowiedni wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym uprawnionych do pozyskiwania tego typu dochodów.

   Lista zawiera informacje o organizacjach pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku za 2013 rok. Jest zgodna z wykazem publikowanym w BIP Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej.

KRS

nazwa organizacji pożytku publicznego

miejscowość

0000154622

SIERADZKI KLUB AMAZONKA

SIERADZ

0000183081

STOWARZYSZENIE   NA   RZECZ   DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH   "DARY LOSU"   PRZY SPECJALNYM OŚRODKU   SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM   W   SIERADZU

SIERADZ

0000213061

FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SIERADZ

0000215302

STOWARZYSZENIE   OPIEKI   HOSPICYJNEJ   ZIEMI SIERADZKIEJ

SIERADZ

0000217554

KATOLICKIE   STOWARZYSZENIE   "ŚWIATEŁKO"

SIERADZ

0000274957

POLSKIE  TOWARZYSTWO  STWARDNIENIA  ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU

SIERADZ

0000288023

STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA  ROZWOJU  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  "AB OVO"

SIERADZ

0000296601

STOWARZYSZENIE   NA   RZECZ   DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH   "UŚMIECH DZIECKA"   PRZY SZKOLE   PODSTAWOWEJ   INTEGRACYJNEJ   NR 8   W SIERADZU

SIERADZ

0000320081

STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ  SZPITALA  IM. KARDYNAŁA STEFANA  WYSZYŃSKIEGO

SIERADZ

0000402714

TOWARZYSTWO   PRZYJACIÓŁ   DZIECI   ODDZIAŁ POWIATOWY   W   SIERADZU

SIERADZ

 (mm)